Dr. Szabó ZsomborMagamról

Ön éppen jogi természetű kérdéseire keres korrekt, megbízható válaszokat? Esetleg kifejezetten ajánlották Önnek irodámat? Céltalanul böngészve talált rám? Akárhogy is, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével.

Az ügyvédség, mint több évezredes múltra visszatekintő hivatásrend pillérei döntő részben az ügyféllel fennálló megfelelő személyes viszonyon nyugszanak. Az ügyvédi megbízási jogviszony, mint neve is mutatja, bizalmi kapcsolatot feltételez, ennek okán engedjen meg nekem néhány személyes gondolatot.

2008-ban diplomáztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Már egyetemista éveim alatt is ügyvédi irodában gyakornokoskodtam, és bár a családom első generációs jogásza vagyok, kétség sem fért hozzá, hogy ügyvédjelölti éveimet és eredményes jogi szakvizsgámat követően nyilvántartásba vételért folyamodom a Budapesti Ügyvédi Kamaránál.

Természettudományokra is kiterjedő érdeklődésem mellett elvégeztem a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai karát. Német és angol nyelven beszélek, illetve dolgozom.

Munkám során a legteljesebb, legkorrektebb és leghitelesebb ügyféltájékoztatásra törekszem, hiszen lássuk be, ez az egyetlen működőképes módja annak, hogy eredményesen nézzünk szembe az elénk vetülő kihívásokkal.

Szolgáltatások

Különösen alábbi ügytípusok vonatkozásában állok ügyfeleim rendelkezésére teljes körű ügyvédi szolgáltatással,

  • általános jogi tanácsadás, peren kívüli és peres képviselet a legkülönfélébb polgári ügyekben;

  • a teljesség igénye nélkül egészségügyi és egyéb kártérítési, családi- és öröklési jogi perek, vállalkozási, megbízási, közüzemi, fogyasztói szerződésekből eredő jogviták;

  • gazdasági jogi ügyek, mint csőd- és felszámolási eljárások, fizetésképtelenségi eljárások nyomán indult perek, jelzálogperek, végrehajtási és fizetési meghagyásos eljárások;

  • munkaügyi jogviták a magán- és közszférát érintően;

  • változatos okirat-szerkesztési és véleményezési feladatok;

  • szerzői jog és on-line média;

  • legkülönfélébb ingatlanügyletek, tulajdonváltozástól társasházak alapításáig;

  • gazdasági társaságokkal, társadalmi szervezetekkel kapcsolatos különféle eljárások, azok alapításától megszűnésükig

  • szabálysértési képviselet, büntetőjogi védelem és sértetti képviselet.

Díjazás

Az ügyvédi megbízás díj szabad megállapodás tárgya. Jellemzően az ügy típusától függően tudok Önnek megbízási díj ajánlatot adni. A megbízási díjak számításának módját és mértékét leginkább az ügyvédi szolgáltatások piacán kialakult szokások határozzák meg. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket jellemzően az ingatlan értékétől függő százalékos díjazásban szokás intézni, míg az összetett, kutatómunkát igénylő állásfoglalások készítése, a peres képviselet legtöbbször egy összegű, esetlegesen óradíjas elszámolást von maga után. Szintúgy a peres eljárások sajátossága az esetleges sikerdíj kikötés.

Tekintse meg, miben lehetek segítségére, forduljon hozzám bizalommal, vegye fel velem a kapcsolatot alábbi elérhetőségeimen.

Impresszum

Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda

1132 Budapest, Nyugati tér 5. III/2. (kapucsengő: 15)
Telefonszám: +36 1 237 6050